หลักการซื้อที่ดินเปล่า

0
2727
ที่ดินนครนายกหลุดจำนอง
http://realestatetha.blogspot.com/

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับผู้มีรายได้ระกับกลางไปจนถึงรายได้ระดับสูงเลยทีเดียว ด้วยที่อสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งที่จับต้องได้  และเป็นปัจจัย 4 ต่อการดำรงชีวิตอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่ด้วยที่การลงทุนอสังหาริมทรัพย์มีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย โดยในอดีต มักนิยมลงทุนในรูปของคอนโด เพราะนักลงทุนมักจะมองว่า คอนโดเป็นที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ต้องการและมีสภาพคล่องในการซื้อขายมากกว่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น แต่ในปัจจุบันนี้ แนวคิดนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยสำหรับผู้ที่มีรายได้อยู่ในระดับสูงหรือค่อนข้างสูงมักหันไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของที่ดินเปล่า  แต่การลงทุนในที่ดินเปล่าซักแห่งย่อมใช้เงินทุนมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพ นักลงทุนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงจึงหันไปลงทุนซื้อที่ดินเปล่าในจังหวัดที่เป็นปริมณฑลแทน และหนึ่งในที่นิยมคือ จังหวัดนครนายก

ที่ดินเปล่านครนายก ถือเป็นที่ดินที่น่าสนใจและยังมีปริมาณมากในระดับหนึ่งที่นักลงทุนสามารถเลือกซื้อหาได้ โดยหากเทียบราคาซื้อขายที่ดินเปล่ากรุงเทพกับที่ดินเปล่านครนายก ราคาซื้อซื้อขายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งการลงทุนที่ดินเปล่านครนายกนั้น ส่วนใหญ่มักเป็นการลงทุนเผื่ออนาคต คือ เป็นการลงทุนที่รอการขยายของเมืองออกสู่ปริมณฑลนั้นเอง เพราะเมื่อไรที่มีการขยายตัวในด้านการอยู่อาศัยตามนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดแผนโครงการขยายเมืองออกสู่ปริมณฑลแล้ว ที่ดินมนนครนายกก็ย่อมมีราคาสูงขึ้นอย่างแน่นอน แต่ทว่า สำหรับการลงทุนในที่ดินเปล่านั้น หากเป็นนักลงทุนที่มีเงินเย็นย่อมไม่ใช่ปัญหา แต่สำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเงินเย็นนี้ต่างห่างที่จะเป็นปัญหา เพราะการปล่อยสินเชื่อในที่ดินเปล่าของธนาคารนั้น แม้ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้ได้ แต่ก็มีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่อยากกว่าการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ยิ่งหากผู้ที่จะขอสินเชื่อเป็นเพียงมนุษย์เงินเดือนยิ่งมีความยากมากกว่า ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ เพราะหลักเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อที่ดินเปล่านั้น แม้ธนาคารจะมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ โดยจะพิจารณาจากอาชีพ  ฐานเงินเดือน  ภาระหนี้สิน และประวัติในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อแล้ว ซึ่งแม้คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอสินเชื่อจะผ่านเกณฑ์พิจารณาของธนาคาร แต่ธนาคาก็ต้องมาพิจารณาขั้นที่สอง คือ วัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อกู้ซื้อที่ดินเปล่า  โดยธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้เฉพาะกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อจะนำที่ดินเปล่านี้ไปเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคตอันใกล้ หรือหากเป็นลักษณะการลงทุนก็ต้องแสดงให้ธนาคารเห็นว่า ที่ดินเปล่านี้ ผู้ขอสินเชื่อมีโครงการจะสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อปล่อยเช่า เป็นต้น

http://www.xn--l3cddhcc5dugvai3sh.com/theedin.html
http://www.xn--l3cddhcc5dugvai3sh.com/theedin.html

ฉะนั้นแล้ว การจะซื้อที่ดินเปล่าเพื่อมาลงทุนเก็งกำไรด้วยวิธีการของสินเชื่อจากธนาคารจึงเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากมากกว่าการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อย่าง บ้าน ทาวน์เฮาส์ หรือ คอนโด นั้นเอง และด้วยความยากนี้เอง ที่ส่งผลให้นักลงทุนในที่ดินเปล่ายังมีจำนวนน้อย และแน่นอนจึงเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ที่มีเงินลงทุนหรือผู้ที่มีเครดิตดีที่ธนาคารจะย่อมปล่อยสินเชื่อให้นั้นเอง

 

 

Facebook Comments