สิ่งที่ควรรู้เมื่อกำลังจะเป็นเจ้าของ ที่ดินนครนายก ป้ายแดง

0
2504
ที่แบ่งขายนครนายก
http://www.teedindd.com/ads/149282

เมื่อเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ อดทนทำงานเก็บเงินมาก็ค่อนชีวิตแล้ว  สิ่งที่มุ่งหวังก็เยงมีที่ดินแปลงน้อยๆ ซักแปลง จะมองหาที่ดินในกรุงเทพก็ราคาสูงเกินเอื้อมมือ แถมมลพิษก็เยอะ  จะมองหาที่ดินติดชายทะเล บรรยากาศดี  ก็คงเอื้อมไม่ไหว  สิ่งที่พอจะทำให้ฝันเป็นจริงก็คงจะเป็นที่ดินที่เป็นแนวราบ อยู่กลางประเทศไทย ไม่ห่างไกลเมืองหลวง แถมยังคงมีพื้นที่สีเขียวให้พักผ่อนจิบกาแฟ มีน้ำตกใสๆ ให้แวะเล่นพักผ่อนคลายร้อน  มีภูเขาที่ให้ขึ้นไปสูดความเย็นยามเช้า บรรยากาศแบบนี้ในราคาที่เอื้อมถึงคงจะมีเพียงแหล่งเดียวนั้นคือ จังหวัดนครนายก

การหาซื้อที่ดินนครนายกซักแปลง  คงไม่ใช่เรื่องยาก  เพราะหากความต้องการของเราในชีวิตวัยเกษียณเป็นแค่เพียงคุณตาคุณยาย  เกษตรกรผู้ใช้ชีวิตพอเพียงนั้นย่อมทำให้ข้อจำกัดในการเลือกที่ดินซักแปลงเป็นเรื่องง่าย เพราะแค่ต้องการที่ดินมาปลูกต้นไม้ ทำสวน ขุดคลอง เลี้ยงปลา   แต่ความยากของการซื้อที่ดินนครนายก  สำหรับมือใหม่ป้ายแดง คงเป็นเรื่องยาก แต่ก็ไม่ยากเกินไป หากเรารู้ว่า สิ่งที่ต้องคำนึกก่อนซื้อที่ดินนครนายก คือ ความใจเย็น ใจเย็นต่อการตรวจสอบสถานะตามกฎหมายของที่ดินที่เราจะทำการซื้อ  โดยที่ดินที่ปลอดภัยที่สุด คือ ที่ดินมีโฉนด  ด้วยที่ว่า เมื่อจุดประสงค์ที่เราซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยยามเกษียณ นั้นหมายความว่า ในช่วงวัยทำงาน เราไม่มีเวลาเขามาดูแลที่ดินฝืนที่ซื้อ ฉะนั้น การซื้อที่ดินที่มีโฉนดที่ดินจึงปลอดภัยที่สุด ปลอดภัยจากการถูกบุคคลนอกเข้ามาแยกกรรมสิทธิ์  ก็ด้วยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1382  ได้บัญญัติว่า  “บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี ไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรรมสิทธิ์”  ซึ่งกล่าวกัน โดยภาษาทั่วไป
ก็คือ  ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน  หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการเข้ามาทำการถางหญ้า เข้ามาทำการใดๆในการดูแลที่ดินนั้นเลย ปล่อยให้รกร้างวางเปล่า แต่ต่อมากลับมีบุคคลอื่นที่เจ้าของที่ดินไม่รู้จักเข้ามาบุกรุกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น  เจ้าของที่ดินย่อมมีสิทธิฟ้องต่อศาลเพื่อขับไล่บุคคลนั้นให้ออกไปได้  โดยกฎหมายให้สิทธิแก่เจ้าของที่ดินในการฟ้องขับไล่ถึง 10 ปีนับแต่บุคคลนั้นเข้ามายบุกรุกที่ดิน  ซึ่งจะแต่ต่างกับที่ดิน นส.3 (หนังสือรับรองการทำประโยชน์) ที่เจ้าของที่ดินต้องมาดูแลที่ดินทุก 1 ปี เพื่อไม่ให้มีบุคคลใดเข้ามาบุกรุกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น เพราะหากมีบุคคลใดบุกรุกเข้ามาทำประโยชน์ในที่ดิน นส.3 เกิน 1 ปี เท่ากับว่าบุคคลนั้นมีสิทธิเป็นเจ้าของที่ดิน นส.3 ได้ทันที

http://banteedin108.com/product_detail.php?p_id=18470&m=1
http://banteedin108.com/product_detail.php?p_id=18470&m=1

ฉะนั้นแล้ว  สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนผู้มีความมุ่งมั่นที่จะซื้อที่ดินแปลงน้อยๆ ยามใช้อยู่อาศัยในวัยเกษียณจึงต้องรู้และต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันสิทธิในความเป็นเจ้าของที่ดินป้ายแดงไม่ให้บุคคลอื่นใดมา
แย่งชิงไปอย่างง่ายดาย

Facebook Comments