เรื่องจริงหรือที่เขาว่า ที่ดินนครนายก ราคาถูก

0
2726
ขายที่ดินนครนายก 1 ไร่
http://www.phasutha.com

สมัยนี้เป็นยุคของการลงทุน ลำพังเพียงเอาเงินไปฝากธนาคารย่อมไม่ใช่การลงทุนที่ดีนัก แม้ดอกเบี้ยที่ได้จากเงินฝากในธนาคารจะเป็นรายรับที่แน่นอน ความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินฝากแทบไม่มี แต่สำหรับวิธีการลงทุนด้วยการฝากเงินไว้กับธนาคารนี้ ไม่ใช่การลงทุนที่ดีนัก เพราะผลตอบแทนที่ได้ถือว่าต่ำมาก แต่การลงทุนที่ดีคือ การลงทุนที่มีโอกาสได้กำไรอันเป็นผลตอบแทนที่สูงต่างหากจึงจะเรียกว่าการลงทุนที่ดี ซึ่งหนึ่งในวิธีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแบบเท่าตัวนั้นก็คือ การลงทุนในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน บ้าน  คอนโด  อพาร์ทเม้นท์  ตึกพาณิชย์ โกดัง หรือที่ดิน สิ่งเหล่านี้คือการลงทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการลงทุนในรูปแบบของที่ดิน

เมื่อกล่าวถึง การซื้อที่ดินซักแปลงในกรุงเทพ สมัยนี้ก็เป็นเรื่องยาก ด้วยที่ทุกพื้นที่ในกรุงเทพแทบไม่มีที่ดินเปล่าเหลืออยู่เลย การลงทุนในที่ดินจึงขยายตัวออกสู่พื้นที่ของจังหวัดแถบปริมณฑล ไม่ว่าจะเป็น นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา นครนายก นครปฐม ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี นครราชสีมา เป็นต้น จังหวัดเหล่าถือเป็นจังหวัดที่น่าสนใจและน่าลงทุน แต่ทว่า ด้วยรูปแบบ ทำเล และเอกลักษณ์ของจังหวัดแต่ละแตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้ลักษณะการลงทุนแต่ต่างกันไปด้วย  และรูปแบบการลงทุนที่เมื่อซื้อที่ดินแล้วจะไปพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจในเชิงใด รูปแบบใด นี้ล่ะ คือจุดแตกต่างที่ทำให้มูลค่าของที่ดินในแต่ละจังหวัดแต่ต่างกัน เพราะปัจจัยด้านภูมิศาสตร์นี้ล่ะที่ส่งผลให้จังหวัดแต่ละจังหวัดมีการลงทุนที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ถ้าพูดถึงจังหวัดระยอง  ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากกว่าธุรกิจการท่องเที่ยว ดังนั้น หากคุณจะลงทุนด้านการท่องเที่ยวแต่ไปซื้อที่ที่เหมาะกับการทำอุตสาหกรรมย่อมไม่ตอบโจทย์ในด้านการลงทุน หากจะลงทุนในเชิงท่องเที่ยวควรมองหาจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นธรรมชาติมาก อันจะเหมาะสมต่อรูปแบบการพัฒนาธุรกิจเชิงท่องเที่ยว  ซึ่งจังหวัดที่น่าสนใจ คือ จังหวัดนครนายก ด้วยที่เป็นจังหวัดน้องใหม่ที่มีพื้นที่มากพอสำหรับการขยายตัวในเชิงท่องเที่ยว ที่ดินนครนายก ราคาถูก จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างมุมหาก เพราะเมื่อที่ดินราคาถูก ย่อมทำให้มีเงินลงทุนเหลือมากพอสำหรับการดำเนินธุรกิจในขั้นตอนต่อไป  แต่อย่าลืมว่า เมื่อคุณที่ความต้องการที่จะหาที่ดินนครนายก ราคาถูก  นักลงทุนรายอื่นก็เช่นกัน และความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสาม เช่นนี้ ย่อมส่งผลให้ราคาที่ดิน
ในจังหวัดนครนายกมีราคาสูงมากขึ้นนั้นเอง

http://www.teedin108.com/land/view/473018/
http://www.teedin108.com/land/view/473018/

ด้วยปัจจัยในความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นนี้เอง จึงเป็นไปได้น้อยมาที่ขณะนี้ที่ดินนครนายก ราคาถูก  แต่แม้ที่ดินในจังหวัดนครนายกจะมีอัตราที่สูงมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ควรลงทุน เพราะคุณอย่าลืมว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของที่ดินนี้ล่ะ คือตัววัดผลด้านมูลค่าที่ดิน ยิ่งอัตราราคาที่ดินเพิ่มมากขึ้น ย่อมบ่งบอกถึงความคุ่มค่าในการลงทุนนั้นเอง

Facebook Comments