ก่อน ขายที่ดินนครนายกราคาถูก มารู้จักที่ สปก. กัน

0
2612
บ้านที่ดินนครนายก
http://www.teedin108.com/land/view/678834/

การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นสิ่งที่ใครหลายๆท่าน อยากที่จะก้าวเข้าสู่วงการ แต่ด้วยวงการนี้ได้เกิดขึ้นมาเนิ่นนานแล้ว สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ พื้นที่ที่จะเหลือพอสำหรับการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเป็นทวีคูณอย่างเช่นที่ดินในกรุงเทพฯ ก็เริ่มเหลือน้อยลง  เช่นนี้แล้วย่อมส่งผลให้ผู้เล่นทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่หันไปมองหาที่ดินทำเลงามในเขตปริมณฑล  ซึ่งตัวเลือกที่มองข้ามไม่ได้เลยคือ จังหวัดนครนายก และยิ่งเทคโนโลยีพัฒนามากขนาดนี้ ตามเว็บไซด์อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ก็มีการลงประกาศขายที่ดินนครนายกราคาถูกกันอย่างไม่ขาดสาย แต่ทว่า ก่อนที่จะเคลิ่มไปกับคำโฆษณาเหล่านี้  สิ่งที่คุณต้องรู้คือ  การขายที่ดินนครนายกราคาถูกนั้น ไม่ได้หมายความว่า ที่ดินที่ลงขายจะเป็นที่ดินมีโฉนดเสมอไป แต่ที่ดินบางแปลงอาจมีสถานะของที่ดินเป็น ที่ดิน สปก. ก็เป็นได้

ที่ดิน สปก. ตามความหมายของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ. 2518   หมายถึง ที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐ จัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้น มาจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ  ซึ่งเท่ากับว่า ที่ดิน สปก.นี้ เป็นที่ดินที่รัฐผู้ถือกรรมสิทธิ์ แต่รัฐได้มอบให้เกษตรใช้ในการทำประกอบการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้น ฉะนั้นแล้ว ที่ดิน สปก.จึงไม่สามารถซื้อขายกันได้  และหากมีการซื้อขายที่ดิน สปก. กันขึ้นมาผลก็คือ รัฐสามารถเรียกที่ดินนั้นกลับมาเป็นของรัฐได้ทันที เพราะที่ดินใดที่เป็นของรัฐไม่สามารถซื้อขายกันได้  นอกจากนี้ ที่ดิน สปก. เมื่อเกษตรกรผู้ถือสิทธิครอบครองจะเสียชีวิตลง ผู้มีสิทธิได้รับการโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิในที่ดิน สปก ต้องเป็นสามี หรือภรรยา (คู่สมรส) บุตร (ซึ่งรวมบุตรบุญธรรมด้วย) และเครือญาติ อันประกอบด้วย บิดาหรือมารดาของเกษตรกร พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเกษตรกร พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเกษตรกร และหลานของเกษตรกร โดยบุคคลที่จะมีสิทธิรับโอนมรดกได้ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและประกอบอาชีพเกษตรกรโดยไม่มีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอแก่การประกอบเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ

http://terrabkk.com/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-4-%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7-3/
http://terrabkk.com/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-4-%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7-3/

ฉะนั้นแล้ว ในการเลือกซื้อขายที่ดินในจังหวัดนครนายก นอกจากทำเลที่สวยแล้วคุณต้องดูถึงสถานะของที่ดินแปลงนั้นด้วย อย่างเพียงหลงเชื่อแค่คำโฆษณาที่ว่า “ขายที่ดินนครนายกราคาถูก” เพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อไรที่คุณเป็นบุคคลนอกครอบครัวเกษตรผู้ขายที่ดิน สปก. และคุณได้ทำการซื้อที่ดินแปลงนั้นมา เท่ากับว่าคุณได้ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ. 2518  มาตรา 39 ที่บัญญัติว่า “ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทำการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”

Facebook Comments