ข้อควรระวังเมื่อเจอ ที่ดินราคาถูกนครนายก

0
2680
ที่ดินนครนายก ราคาถูก
http://www.teedin108.com/land/view/442311/

ของถูกและดีไม่มีในโลก  ฉันใดก็ฉันนั้น  ทุกคนมักชอบของถูกและอยากได้ของดีด้วย อนิจจัง ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน เพราะความแน่นอนในการซื้อขายคือ ความเหมาะสมในราคาที่มีต่อคุณภาพสินค้า สินค้าแพง ย่อมมีราคาแพง สินค้าด้อยคุณภาพย่อมมีราคาที่ถูก นี้คือ ความแน่นอนบนโลกความเป็นจริง การซื้อขายที่ดินก็เช่นกัน กฎตายตัวของธรรมชาติคือ ที่ดินราคาแพงมักเป็นที่ดินทำเลดี ที่ดินทำเลไม่สวยย่อมมีราคาที่ถูก

สำหรับที่ดินราคาถูกนครนายก เป็นสิ่งที่นักลงทุนทั้งหลายที่เล็งเห็นตลาดการลงทุนในจังหวัดนครนายกต่างชื่นชอบและต้องการเป็นเจ้าของ แต่ที่ดินราคาถูกนครนายก  จะมีอยู่จริงหรือไม่ ก็ต้องมาทำการพิจารณากันเป็นลำดับๆ กันก่อน ที่จะตกลงปลงใจซื้อขายกัน ก็ด้วยที่ว่า บางครั้งนักลงทุนหน้าใหม่อาจจะยังขาดความเชี่ยวชาญในการทำความรู้จักกับที่ดิน เพราะการลงทุนที่ดิน ไม่ใช่เพียงมีเงินก็สามารถลงทุนได้ แต่คุณต้องมีความรู้ด้วย และความรู้ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะความรู้ด้านการตลาดเท่านั้น คุณต้องมีความรู้ด้านกฎหมายด้วย  ดังนั้น เมื่อคุณเจอที่ดินราคาถูกตามที่ผู้ขายโฆษณา สิ่งแรกที่คุณต้องรู้คือ “ประเภทของเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน”  โดยประมวลกฎหมายที่ดินได้กำหนด 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  1. หนังสือแสดงเอกสารสิทธ์ที่ดิน ซึ่งได้แก่ ใบจอง (น.ส.2) คือ หนังสือที่ทางราชการออกเพื่อแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราว โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่เข้าครอบครองที่ดินต้องทำประโยชน์ในที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากทำตามกำหนดก็สามารถขอออกโฉนดที่ดินได้ , หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 , น.ส.3 ก., น.ส.3ข.) คือ หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินได้ แต่ผู้ครอบครองที่ดินมีเพียงสิทธิ์ครอบครองแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ,ใบไต่สวน (น.ส.5) คือ แบบการสอบสวนเพื่อนำไปออกโฉนดที่ดิน มีค่าเท่ากับโฉนดที่ดิน แต่ปัจจุบันแทบไม่มีเอกสารประเภทนี้เหลืออยู่แล้ว  และสุดท้ายคือโฉนดที่ดิน คือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน  2. เอกสารสิทธิที่ราชการออกให้ ซึ่งได้แก่  ภ.บ.ท. 5 คือ แบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่, ก.ส.น. 5 คือ หนังสือแสดงการทำประโยชน์ ซึ่งออกให้ในนิคมสหกรณ์, น.ค.3 คือ หนังสือแสดงการทำประโยชน์ ซึ่งออกให้ในนิคมสร้างตนเอง, ส.ท.ก.คือ หนังสือสิทธิทำกินในเขตป่าสงวน และ ส.ป.ก. คือ สิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวมตลอดจนถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยรัฐเป็นผู้จัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรเท่านั้น ซึ่งที่ดินประเภทที่ 2 นี้ ไม่สามรถโอนกรรมสิทธิ์กันได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินมิได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ แต่รัฐเท่านั้นที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์

http://www.xn--12cc8cllhf6cg1a0a8g1acg2ap5rsfg.com/all-province.php?QueryString=value&province_id=17&province=%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81&Page=4
http://www.xn--12cc8cllhf6cg1a0a8g1acg2ap5rsfg.com/all-province.php?QueryString=value&province_id=17&province=%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81&Page=4

ดังนั้น  เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตกหลุดพลางของคำว่า ที่ดินราคาถูกนครนายก  คุณจะต้องรู้ถึงที่ดินที่คุณหมายปองว่าจัดเป็นที่ดินประเภทใดด้วย และที่ดินนั้นเป็นที่ดินต้องห้ามในการซื้อขายตามกฎหมายหรือไม่ เพราะบางครั้งผู้ขายมักจะขายที่ดินให้ราคาถูกด้วยที่ที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่ติดเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์นั้นเอง ดังนั้น การลงทุนที่ดีต้องไม่มาจากการหน้ามืดตามั่วตกจนหลุมพรางเรื่องราคาเด็ดขาด

 

Facebook Comments